Vánoční osvětlení, žárovkové i LED

Téma vánoční osvětlení je velice široké ponětí různých prvků a sestav se žárovičkami a LED. Nejprve se jako vánoční osvětlení používali vánoční světelný řetěz s velikýma žárovkama (25W). To mělo vysokou spotřebu energie, pak přišli na řadu jako vánoční osvětlení světelný řetěz se žárovkami (5-7W).


Vývoj technologií se projevil také v odvětví vánoční dekorace a vánoční osvětlení. Nastupuje úsporné vánoční osvětlení s technologii LED.


Vánoční dekorace a vánoční osvětlení se začalo pozvolna osázet světelnými zdroji LED a pro venkovní použití se začali požívat výlučně gumové kabely.


Důvod proč gumové kabely? Plastová izolace kabelu v mraze ztuhne a může se lehce zlomit, vznikne trhlina v izolaci kde se dostane voda a napětí se při dešti dostane tam kde to je životu nebezpečné, to znamená na kmen stromu, nebo na jiný nosný prvek vánoční dekorace nebo vánoční osvětlení. Použitím LED svítících prvků se dosáhla výrazná úspora el. energie všude tam, kde se použije nejen jako vánoční osvětlení, nebo jako vánoční dekorace. Vánoční osvětlení s LED v současnosti už tvoří převážnou část prvků vánoční dekorace po celém světě. Nejčastěji požívanými prvky vánoční dekorace jsou: světelné rampouchy, světelné závěsy, světelný řetěz nebo také vánoční girlandy. Mezi tradiční vánoční osvětlení patří také světelný kabel někdy také hledaný jako světelný had. Nenahraditelnými pro vánoční osvětlení sou už spomínané světelné závěsy. jejich standardní rozměr šíře 2m a výška od 1,5m, 3m, 5m atd. Vánoční dekorace bez použití tzv. světelné rampouchy v bílé nebo modré barvě se dnes snad ani nevyskytujou